7 - 8 kwietnia 2018 

SESJA V - CHOROBY ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH

Okulistyka, gastroenterologia i neurologia zwierząt egzotycznych

 

7 kwietnia, sobota

1000-1100 Okulistyka gadów

prof. dr hab. med. wet. Ruediger T. Korbel
1100-1215 Okulistyka ptaków

prof. dr hab. med. wet. Ruediger T. Korbel
1215-1230 Przerwa
1230-1330 Ciała obce w przewodzie pokarmowym jako następstwo choroby stomatologicznej gryzoni i zajęczaków

lek. wet. Oliwia Łobaczewska
1330-1500 Przerwa obiadowa, zwiedzanie targów
1500-1630 Uwarunkowania anatomiczno-fizjologiczne oraz zasady diagnostyki chorób przewodu pokarmowego ptaków

prof. dr hab. dr h.c. Gerry M. Dorrestein

 

8 kwietnia, niedziela

900-1030 Wybrane choroby przewodu pokarmowego ptaków

prof. dr hab. dr h.c. Gerry M. Dorrestein
1030-1045 Przerwa
1045-1145 Badanie neurologiczne małych ssaków

dr hab. n. wet. Marcin Wrzosek DECVN
1145-1230 Encephalitozoonoza królików – wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne

dr n. wet. Tomasz Piasecki
1230-1400 Przerwa obiadowa, zwiedzanie targów
1400-1500 Choroby przebiegające z zaburzeniami neurologicznymi u ptaków

dr n. wet. Aleksandra Ledwoń
1500-1600 Choroby przebiegające z zaburzeniami neurologicznymi u gadów

lek. wet. Aleksandra Maluta


Moderator

 

dr n. wet. Tomasz Piasecki

Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jest specjalistą w zakresie chorób zwierząt futerkowych oraz chorób drobiu i ptaków ozdobnych. Pełni funkcję adiunkta w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i pracuje w Przychodni Weterynaryjnej „Zwierzyniec”.


Wykładowcy

prof. dr hab. med. wet. Ruediger T. Korbel uzyskał kwalifikacje na Wydziale Weterynarii w Monachium. Od 2003 r. jest dyrektorem kliniki ptactwa, gadów, płazów i ryb ozdobnych na Uniwersytecie w Monachium. Jest certyfikowanym specjalistą od drobiu, ptaków domowych, ptaków drapieżnych i dzikich ptaków oraz weterynaryjnej okulistyki medycznej. Jego zainteresowania zawodowe obejmują dziedziny okulistyki ptasiej, ortopedii, anestezjologii i analgezji. Jest współautorem wielu książek obejmujących wszystkie dziedziny medycyny ptasiej.
 

 
lek. wet. Oliwia Łobaczewska ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Specjalizuje się w okulistyce małych zwierząt. Pracowała w gabinecie okulistycznym pod okiem dr Jacka Garncarza, obecnie przyjmuje w wielu klinikach warszawskich. 
 
prof. dr hab. dr h.c. Gerry M. Dorrestein to światowej sławy patolog zwierząt egzotycznych z Holandii. Przez 30 lat pracował na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Utrechcie. Obecnie jest dyrektorem Dutch Research Institute for Avian and Exotic Animals (NOIVBD), gdzie odpowiada za laboratoryjną diagnostykę patologiczną. Jest wykładowcą na uczelniach weterynaryjnych w Holandii, Niemczech, Czechach oraz autorem wielu publikacji związanych z medycyną zwierząt egzotycznych.

 

dr hab. n. wet. Marcin Wrzosek ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Akademii Rolniczej we Wrocławiu, obecnie jest adiunktem w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Główne obszary jego zainteresowań i działań to: neurologia, neurochirurgia i rehabilitacja. Jest autorem wielu publikacji naukowych. 

 
dr n. wet. Aleksandra Ledwoń jest pracownikiem Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Zajmuje się m.in. diagnostyką zwierząt egzotycznych. 

 
lek. wet. Aleksandra Maluta ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w 2001 r. Jest specjalistką chorób zwierząt nieudomowionych. Jest autorką publikacji, artykułów i książek o zwierzętach egzotycznych. Członkini założycielka Polskiego Stowarzyszenia Terrarystycznego. Właścicielka Przychodni Weterynaryjnej i Szpitala Zwierząt Egzotycznych OAZA.
 

Patronat Honorowy

   
 

Organizatorzy

                            

 
 

Partnerzy merytoryczni

javascript:void(0)                                
 
 
 

Patroni medialni 

                        
  
      javascript:void(0)