VI Kongres Praktyki Weterynaryjnej VETFORUM
Łódź, 23 - 24 kwietnia 2016
Zgłoś uczestnictwo


 

Komunikat 
do pobrania

Komunikat VI Kongresu Praktyki Weterynaryjnej VETFORUM
 

Miejsce i data

23-24.04.2016

Hala Expo Łódź

Al. Politechniki 4

90-537 Łódź

Aktualności

16.12.2015
Rejsestracja uczestnictwa w kogresie otwarta
+ czytaj więcej

10.12.2015
Znamy szczegółowy program sesji 
+ czytaj więcej

VI Kongres Medycyny Weterynaryjnej

 
Uprzejmie proszę przyjąć zaproszenie do udziału w VI Kongresie Praktyki Weterynaryjnej Vetforum, który odbędzie się w kwietniowy weekend w Łodzi. Wspólnie z Naszymi partnerami: Łódzką i Warszawską Izbą Lekarsko Weterynaryjną oraz Radą Programową przygotowaliśmy dla Państwa sześć sesji tematycznych oraz cztery warsztaty, które w przeddzień kongresu rozpoczną nasze spotkanie z nauką, praktyką i biznesem. Równolegle z Kongresem odbędą się XII Targi Medycyny Weterynaryjnej Vetmedica. Spotkania weterynaryjne w Łodzi stały się jednym z najważniejszych dorocznych wydarzeń dla tych którzy chcą systematycznie podnosić kwalifikacje zawodowe. Kongres Vetforum to największe w kraju wydarzenie w środowisku weterynaryjnym. Dzięki zaproszonym krajowych i zagranicznym wykładowcom – specjalistom o dużym praktycznym doświadczeniu – zapewnia najwyższe standardy współczesnej wiedzy zawodowej. Mam nadzieję, że zaproponowane tematy zainteresują Państwa, a spotkanie z firmami uczestniczącymi w targach Vetmedica zaowocuje w przyszłości nawiązaniem nowych kontaktów handlowych.


ORGANIZATORZY

Interservis Sp. z o.o.

Łódzka Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

 

HONOROWA RADA PROGRAMOWA

prof. dr hab. Jerzy Kita – Przewodniczący Rady Programowej,
dr hab. Krzysztof Anuszprof. nadzw. Prezes Warszawskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej,
mgr Paweł Babij, Prezes Zarzadu Interservis Sp. z o.o. – organizator Targów Vetmedica,
dr Andrzej Bereznowski,Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
prof. dr hab. Marian Binek, Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
dr Andrzej Cecotka, Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych Oddział Piotrków Trybunalski,
prof.dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski, Dyrektor Instytutu Weterynarii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczyw Poznaniu
lek. wet Mirosław Kacprzyk, Prezes Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,
dr Magdalena Kalwas-Śliwińska, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
prof. dr hab. Andrzej Koncicki, Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
prof. dr hab. Krzysztof Kubiak, Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
prof. dr hab. Roman Lechowski, Kierownik Katedry Chorób Małych Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
lek. wet. Krzysztof Matras, Wiceprezes Łódzkiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej,
dr hab. Krzysztof Niemczuk prof. nadzw., Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach,
dr Roman Owecki, Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Łodzi,
prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, Kierownik Zakładu Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach,
dr Tomasz Piasecki, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
prof. dr hab. Antoni Schollenberger, Redaktor Naczelny miesięcznika „Życie Weterynaryjne“
dr hab. Przemysław Sobiech prof. nadzw., Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie,
prof.dr hab. Małgorzata Szumacher - Strabel, Dziekan Wydziału MEdycyny Weterynaryjnej i nauk o Zwierzęteach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. Kazimierz Tarasiuk prof. UR, Instytut Nauk Weterynaryjnych Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynarejnyje Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
dr hab. Grzegorz Tomczyk prof. nadzw., Państwowy Instytut Weterynaryjny, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,
prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk, Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 

KOMITET ORGANIZACYJNY

prof. dr hab. Krzysztof Anusz
mgr Paweł Babij
dr Andrzej Bereznowski
dr Andrzej Cecotka
lek. wet. Mirosław Kacprzyk
dr Magdalena Kalwas-Śliwińska
prof. dr hab. Roman Lechowski
lek. wet. Krzysztof Matras
dr Roman Owecki
prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
dr Tomasz Piasecki
prof. dr hab. Antoni Schollenberger
prof. dr hab. Przemysław Sobiech prof. nadzw.
dr hab. Grzegorz Tomczyk prof. nadzw.

Patronat Honorowy

 

Organizatorzy

                            

 
 

Partnerzy merytoryczni

javascript:void(0)                                
 
 
 

Patroni medialni 

javascript:void(0)                                                                javascript:void(0)