V KONGRES PRAKTYKI WETERYNARYJNEJ VETFORUM 2015
Łódź, 25-26.04.2015

Szanowni Państwo,

Z ogromną satysfakcją zapraszamy na V Kongres Praktyki Weterynaryjnej VetForum w Łodzi. Każda edycja kongresu to nowe doświadczenia czyniące to wydarzenie naukowe lepszym i bardziej interesującym. Przygotowując V VetForum zadaliśmy sobie pytania: Jak najlepiej wykorzystać doświadczenie i wiedzę lekarza weterynarii? Dlaczego lekarz weterynarii powinien interesować się najnowszymi osiągnięciami nauki? Jak rozwiązywać aktualne problemy pojawiające się w pracy lekarza weterynarii? Aby odpowiedzieć na te pytania zaprosiliśmy do udziału w kongresie czołowych polskich specjalistów z różnych dziedzin takich jak: lecznictwo zwierząt hodowlanych i towarzyszących oraz ptaków i zwierząt egzotycznych, ale również rehabilitacji, medycyny regeneracyjnej czy dietetyki weterynaryjnej. W tym roku nie zabraknie zagadnień z zakresu higieny i dobrostanu zwierząt. Nie zapomnieliśmy również o formie warsztatów w dziedzinach takich jak okulistyka, stomatologia, neurologia czy diagnostyka obrazowa.
Wszystko to czyni V VetForum godnym zainteresowania i mamy nadzieję skłoni Państwa do udziału w tym wydarzeniu naukowym do czego w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.


prof. dr hab. Krzysztof Anusz, Prezes Warszawskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej

lek. wet. Mirosław Kacprzyk, Prezes Łódzkiej Izby lekarsko WeterynaryjnejSESJA I 25-26.04.2015
Choroby psów i kotów:

Pacjent ortopedyczny. Kiedy nie operować.
Moderatorzy :
prof. dr hab. Roman Lechowski, kierownik Katedry Chorób Małych Zwierząt z Kliniką, Kierownik Zakładu Chorób Wewnętrznych Małych Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, - badania z zakresu onkologii weterynaryjnej, członek komisji ds. badań statutowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Redaktor Naczelny „Weterynatii po Dyplomie”.


dr Magdalena Kalwas Śliwińska, adiunkt w Katedrze Chorób Małych Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prowadzi zajęcia na studiach polsko- i anglojęzycznych. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Specjalizacyjnych Choroby Psów i Kotów.
SESJA II 25.04.2015
Choroby koni:

Choroby układu oddechowego i krążenia u koni.
Moderator:
dr Andrzej Bereznowski, chirurg, ortopeda. Katedra DużychZwierząt z Kliniką, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
SESJA III 25.04.2015
Choroby trzody chlewnej:

Zdrowie podstawą opłacalnej produkcji prosiąt i tuczników
Moderator:
prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, specjalista z zakresu epizootiologii, a zwłaszcza chorób zakaźnych świń, profesor dr hab. członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, Krajowy Kierownik Specjalizacji „Choroby świń”. Państwowy Instytut Weterynaryjny, Państwowy Instytut Badawczy w PuławachSESJA IV 25.04.2015
Choroby bydła:

Zarządzanie stadem bydła a wydajność mleczna.
Moderator :
prof. dr hab. Przemysław Sobiech, kierownik specjalizacji „Choroby przeżuwaczy”, Katedra Chorób Wewnętrznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
SESJA V 26.04.2015
Choroby zwierząt egzotycznych:

Aktualne problemy w patologii zwierząt egzotycznych.
Moderator :
dr Tomasz Piasecki, specjalista chorób drobiu i ptaków ozdobnych oraz chorób zwierząt futerkowych. Doktor nauk weterynaryjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
SESJA VI 26.04.2015
Choroby drobiu:

Najważniejsze zagrożenia zdrowotne w wielkotowarowej produkcji drobiarskiej.
Moderator:
dr Grzegorz Tomczyk, kierownik Działu Hodowli Zwierząt Doświadczalnych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym, Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach


SESJA VII 26.04.2015
Żywienie i dietetyka zwierząt:

Wybrane choroby dieto zależne – aktualny stan wiedzy.
Moderator :
dr hab. Michał Jank, doktor nauk weterynaryjnych, Zakład Dietetyki Katedry Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Specjalista praktyk z fizjologii zwierząt oraz dietetyki weterynaryjnej

 

SESJA VIII 25-26.04.2015
Higiena i dobrostan:

XX-lat kształcenia specjalizacyjnego z zakresu higieny zwierząt rzeźnych i żywności zwierzęcego pochodzenia– dorobek i perspektywy.

Moderator:

prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek, kierownik Zakładu Higieny Pasz w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym, Państwowym Instytucie Badawczym w PuławachOcena dobrostanu trzody chlewnej i bydła

Moderator:

dr Maciej Klockiewicz, adiunkt w Zakładzie Parazytologii i Inwazjologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Nauk Przedklinicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieWARSZTATY 24.04.2015


- stomatologia gryzoni
- okulistyka małych zwierząt
- diagnostyka obrazowa
- neurologia małych zwierząt

 

 

 

 
Honorowy Patronat
Organizatorzy
Współpraca
Patronat madialny
created and hosted by SNS

Rozwiń box

Polityka plików "cookies"

Na naszej stronie wykorzystywany jest system plików cookies, które przechowują na komputerze użytkownika pewne informacje ułatwiające korzystanie ze tej strony internetowej. Zakres tych danych oraz cele ich przechowywania są następujące:

Choć system ten jest w pełni bezpieczny, użytkownik może skorzystać z funkcji ograniczającej dostęp do plików cookies swojego komputera. Aby to zrobić, w zależności od przeglądarki internetowej z jakiej korzysta, należy to zrobić w następujący sposób: