Komunikat 
do pobrania

Komunikat VII Kongresu Praktyki Weterynaryjnej VETFORUM
 

Miejsce i data

22-23.04.2017

Hala Expo Łódź

Al. Politechniki 4

90-537 Łódź

 WAŻNE INFORMCJE DLA PRZYJEŻDŻAJĄCYCH W NIEDZIELĘ (23 kwietnia)
 

Kongres Praktyki Weterynaryjnej VETFORUM

Łódź, 22-23 kwietnia 2017r.

Szanowni Państwo,

          Kongres Praktyki Weterynaryjnej Vetforum jest inny niż wszystkie. Zakres tematyczny obejmujący prezentacje metod leczenia zwierząt towarzyszących i gospodarskich daje uczestnikom możliwość indywidualnego wyboru  wykładów i sesji tematycznych. Zaproszeni wykładowcy to praktycy – specjaliści,  przedstawią badania i osiągnięcia w leczeniu trudnych przypadków klinicznych zwierząt. Goście tegorocznego kongresu odpowiedzą na pytania czy pacjent trafiający do badania jest pacjentem onkologicznym, jak go prawidłowo zdiagnozować i leczyć. Poruszą skomplikowaną tematykę rozrodu koni,  diagnostyki zwierząt egzotycznych oraz  typowych problemów zdrowotnych w stadach bydła mlecznego. Interesująco zapowiada się sesja poruszająca aktualne problemy w produkcji i ochronie zdrowia trzody chlewnej – bieżący problem w Polsce. 
            
    Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowym programem sesji. Jesteśmy przekonani, że zaproponowana przez moderatorów i wykładowców tematyka zainteresuje Państwa i zechcecie uczestniczyć w tym wydarzeniu.
           

                                                                                                                    Do zobaczenia w Łodzi. 
 
 
 


ORGANIZATORZY

Interservis Sp. z o.o.

Łódzka Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

 

HONOROWA RADA PROGRAMOWA

prof. dr hab. Jerzy Kita – Przewodniczący Rady Programowej,
dr hab. Krzysztof Anuszprof. nadzw. Prezes Warszawskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej,
mgr Paweł Babij, Prezes Zarzadu Interservis Sp. z o.o. – organizator Targów Vetmedica,
dr Andrzej Bereznowski,Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
dr Andrzej Cecotka, Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych Oddział Piotrków Trybunalski,
lek. wet Mirosław Kacprzyk, Prezes Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,
dr Magdalena Kalwas-Śliwińska, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
prof. dr hab. Krzysztof Kubiak, Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
prof. dr hab. Roman Lechowski, Kierownik Katedry Chorób Małych Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
prof. dr hab. Bogdan Lewczuk, Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
lek. wet. Krzysztof Matras, Wiceprezes Łódzkiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej,
dr hab. Krzysztof Niemczuk prof. nadzw., Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach,
dr Roman Owecki, Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Łodzi,
prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, Kierownik Zakładu Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach,
dr Tomasz Piasecki, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
prof. dr hab. Antoni Schollenberger, Redaktor Naczelny miesięcznika „Życie Weterynaryjne“
dr hab. Przemysław Sobiech prof. nadzw., Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie,
dr hab. Kazimierz Tarasiuk prof. UR, Instytut Nauk Weterynaryjnych Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynarejnyje Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 

KOMITET ORGANIZACYJNY

prof. dr hab. Krzysztof Anusz
mgr Paweł Babij
dr Andrzej Bereznowski
dr Andrzej Cecotka
lek. wet. Mirosław Kacprzyk
dr Magdalena Kalwas-Śliwińska
prof. dr hab. Roman Lechowski
lek. wet. Krzysztof Matras
dr Roman Owecki
prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
dr Tomasz Piasecki
prof. dr hab. Antoni Schollenberger
prof. dr hab. Przemysław Sobiech prof. nadzw.

 

Patronat Honorowy

 

Organizatorzy

                            

 
 

Partnerzy merytoryczni

javascript:void(0)                                
 
 
 

Patroni medialni 

                                             
  
      javascript:void(0)